Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Nydala NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nydala NV 1248 24,8% 34,1% 19,6% 21,4% 8,2% 49,7% 50,3% 15,1%  
Summa 1248 24,8% 34,1% 19,6% 21,4% 8,2% 49,7% 50,3% 15,1%

http://www.val.se