Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Katrinelund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katrinelund 1563 42,9% 18,4% 13,2% 25,5% 7,7% 44,0% 56,0% 8,4%  
Summa 1563 42,9% 18,4% 13,2% 25,5% 7,7% 44,0% 56,0% 8,4%

http://www.val.se