Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Lugnet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lugnet 1251 18,5% 31,5% 23,3% 26,8% 5,0% 44,6% 55,4% 8,7%  
Summa 1251 18,5% 31,5% 23,3% 26,8% 5,0% 44,6% 55,4% 8,7%

http://www.val.se