Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Gamla staden, Caroli

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla staden, Caroli 1354 34,6% 34,4% 16,8% 14,2% 6,3% 53,2% 46,8% 10,6%  
Summa 1354 34,6% 34,4% 16,8% 14,2% 6,3% 53,2% 46,8% 10,6%

http://www.val.se