Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Stenkällan/Höja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenkällan/Höja 1272 10,8% 24,0% 20,9% 44,3% 5,0% 43,5% 56,5% 3,3%  
Summa 1272 10,8% 24,0% 20,9% 44,3% 5,0% 43,5% 56,5% 3,3%

http://www.val.se