Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Lugnet/Rörsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lugnet/Rörsjö 1249 27,1% 41,6% 16,3% 15,0% 4,4% 49,0% 51,0% 8,0%  
Summa 1249 27,1% 41,6% 16,3% 15,0% 4,4% 49,0% 51,0% 8,0%

http://www.val.se