Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Östervärn, Stadens Port

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östervärn, Stadens Port 1122 38,9% 31,6% 15,2% 14,2% 6,0% 47,8% 52,2% 10,5%  
Summa 1122 38,9% 31,6% 15,2% 14,2% 6,0% 47,8% 52,2% 10,5%

http://www.val.se