Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Eriksfält

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eriksfält 948 17,6% 37,0% 25,2% 20,1% 8,2% 52,1% 47,9% 7,3%  
Summa 948 17,6% 37,0% 25,2% 20,1% 8,2% 52,1% 47,9% 7,3%

http://www.val.se